JM INVESTERINGSFILOSOFI

1)  DEN ÖVERGRIPANDE NIVÅN

 1.1 Som investerare vill jag i princip alltid vara 100% exponerad mot aktiemarknaden. Vid oroliga börstider kan jag reducera exponeringen till spannet 65-75%.  1.2 Månatliga avsättningar för aktieköp görs till portföljen varje månad. Det medför att jag på långsikt kommer att hitta en resonabel GAV och för mina investeringar. En konsensuslösning för att hitta en mittenvägen. 1.3 Alla utdelningar måste återinvesteras i portföljen – som vi alla vet är ränta- på räntaeffekten världens 8:e underverk. Nog om det. 1.4 Portföljens investeringar ska primärt ske på de stora etablerade listorna, det vill säga Large-, Mid eller Small Cap om det avser Stockholmsbörsen. Jag behöver inte ta hänsyn till geografi utan kan placera mitt kapital fritt där jag tror det gör bäst nytta.  1.5 Belåningsgraden får max uppgå till 20% av portföljensvärde, men som standard för att minimera risk och ändå kunna tillförskansa sig hävstångseffekter är det mer rimligt med att över tid nyttja en belåningsgrad mellan 5-10% 1.6 Hålla nere antalet transaktioner. Köper med intentionen att äga för alltid. Sedan kan fundamenta förändras som gör att bolaget blir dåligt och bör avyttras. 

 

 

2) MELLANNIVÅN

 2.1 Portföljen bör innehålla mellan 15 -25 bolag och ska vara väl diversifierad mellan olika branscher för att reducera risk. Att arbeta med en mer koncentrerad portfölj (6-8 bolag) är en målsättning som jag vill realisera framgent. 2.2 Portföljen bör alltid innehålla minst 2-4 investmentbolag med en betydande portföljviktning. Portföljen bör vara balanserad och mixad med både tillväxt, kvalitet och utdelning. Jag vill ha lite av allt och inte vara tiltad mot en enskild aktiestrategi. 2.3 Inget enskilt bolag bör ha över 12% vikt i portföljen. Inget enskilt bolag bör ha mindre än 2% vikt i portföljen. Rebalansering skall göras om ett bolag får för stor påverkan i portföljen.

 

 

3) ATT VÄLJA RÄTT BOLAG

 3.1 Bolaget bör dela ut ut pengar, men det är inget krav då det kommer till portföljens tillväxtdel. För utdelande bolag ser jag gärna en direktavkastning mellan 3-6 % om det avser vanliga stamaktier på Stockholmsbörsen. Gäller det REITS i USA exempelvis är det ok med en högre direktavkastning. mellan 5 – 8%3.2 Jag kollar bolagets F-Score och ser mer än gärna att bolaget uppfyller sju av dess nio kriterier. F-Score rankar företag efter deras lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet och går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av de nio kriterierna. De bolag som har haft högre än 6 poäng har historiskt utvecklats mycket bättre än företag som har haft lägre poäng. Detta är dock inget krav – men ingår i processen3.3 Jag vill gärna se en stigande vinst och omsättning. Så jag investerar gärna i bolag med en lång historik ( 5- 10 år) av ökade  vinstmarginaler. Dessutom kikar jag även på hur det fria kassaflödet utvecklats eftersom det är avgörande för hur mycket bolaget kan dela ut till aktieägarna. 3.4 Utdelningsandelen bör max vara 75% gärna lägre eftersom det borgar för en stabil utdelningstillväxt, vilket i ett långsiktigt perspektiv är helt fundamentalt för portföljens utveckling.  

Andra extremt viktiga saker som jag försöker bilda mig en uppfattning om:

 Vilken marknadsposition har bolaget – med fördel får gärna bolaget vara marknadsledare. Har bolaget några specifika vallgravar. Dvs har bolaget tydliga konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter som gör det svårare för dem. Gynnas och kan bolaget kapitalisera på rådande samhällstrender. Tänker främst på digitaliseringen, robotiseringen, åldrande befolkning, ökad befolkningspopulation och urbanisering. Har företaget de nöjda kunder idag? Är ledningen investerade själva i företaget? Gillar jag själv produkten/tjänsten?