JOMAG

in investment we trust.

Investeringsfilosofi
Aktieportföljen

Investerar efter tesen försvar före anfall, ungefär som Sveriges landslag i fotboll. Det betyder att jag huvudsakligen investerar i bolag med stabila kassaflöden. Det är i regel ganska tråkiga bolag, där det inte finns jättemycket tillväxtpotential. Men det är stabilt och förhållandevis tryggt.

Cirka 20 % av portföljen ägnar jag åt mina anfallare. Dvs bolag med tydlig tillväxt. Exempel på sådana bolag är THQ och Hexagon för att nämna ett exempel.I snitt vill jag ha en direktavkastning mellan 4-6% på mina defensiva aktier, medan anfallarna nöjer jag mig mellan 0,5-3% i direktavkastning.

Portföljen har inga konkreta mål, mer än att bidra till en trygg ekonomisk plattform för mig och familjen. Jag hoppas att kunna avkasta i paritet och något bättre än indexet, Six Portfolio Return Index.

Avslutningsvis har jag en portfölj med relativt låg beta. Det betyder att i goda börstider avkastar jag något sämre än stockholmsbörsen, men i sämre tider klarar portföljen nedgångar bättre. 

  • DELMÅL: 1 miljon i portföljvärde | uppdaterad 2019-04-16

    0%
  • DELMÅL: 24 000kr i utdelning per år | uppdateras 1 gång per år

    0%