JOMAG

since 2017 in investment we trust.

Investeringsfilosofi
Aktieportföljen

Investerar efter hypotesen "lasse lagerbäck försvar" snarare än spektakulär katalansk anfallsfotboll.  Det betyder att jag huvudsakligen investerar i bolag med stabila kassaflöden. Det är i regel ganska tråkiga bolag, där det inte finns jättemycket tillväxtpotential. Men det är stabilt, förhållandevis tryggt och hyfsad avkastning, korrelerat med avvägd risk.

Cirka 15-20 % av portföljen ägnar jag åt mina anfallare. Dvs bolag med tydlig tillväxt. Exempel på sådana bolag är THQ och Hexagon för att nämna ett exempel.I snitt vill jag ha en direktavkastning mellan 4-6% på mina defensiva aktier, medan anfallarna nöjer jag mig mellan 0,5-3% i direktavkastning.

Portföljen har inga konkreta mål, mer än att bidra till en trygg ekonomisk plattform för mig och familjen. Jag hoppas att kunna avkasta i paritet och något bättre än indexet, Six 30 Return Index.

Avslutningsvis har jag en portfölj med relativt låg beta. Det betyder att i goda börstider avkastar jag något sämre än stockholmsbörsen, men i sämre tider klarar portföljen nedgångar bättre.

  • DELMÅL: 1 miljon i portföljvärde | uppdaterad 2019-09-28

    0%
  • DELMÅL: 24 000kr i utdelning per år | uppdateras 1 gång per år

    0%

Indexkampen

Skärmklipp_portfölj
2019 TBD TBD
2018 Jomag-portföljen - 1,05% (SIXRX - 7,04%)
2017 Jomag-portföljen 5,84 % (SIXRX 4,89%)